top of page

พรีเซทคืออะไร ?

พรีเซท คือ ตัวเสริมแอพ/โปรแกรม Adobe Lightroom
เป็นเครื่องมือลัดในการแต่งภาพให้สวยทันที ในคลิกเดียว

พรีเซทเหมาะกับใคร ?

พรีเซทเหมาะกับทุกคนที่อยากแต่งภาพให้สวย

มีเอกลักษณ์กว่าการแต่งภาพปกติ